Praktiksummering hösten 2016

Efter flera års utbildning så kommer den termin då studenterna praktiserar ute i den journalistiska verkligheten. Var det en verklighet som dom var förberedda på? Lyckades utbildningen att utbilda för yrket? Vad tyckte dom innan utbildningen, och vad tycker dom nu? Här hittar du reflektioner, kritik och annat som studenterna i H 14 J Prog valde att dela med sig av, efter att ha jobbat som journalister under en termin.