Research och intervju II våren 2016

Våren 2016 var denna kurs en del av en extraordinär satsning på internationell journalistik – temat var flykt och konflikt. Här samlas några av studenternas arbeten som producerats under kursens gång.