Programbild. Sten Broman och dragspelare

Dödade Broman dragspelet?

Förr en symbol för folklig kultur. Nu helt borta. Läs mer

Det hördes överallt. På 50-talet var dragspelet en ikon för det ursvenska. Det spelades i radion, på midsommarafton och i folkparkerna. Repertoaren var för det mesta enahanda även om dragspel ibland användes i jazzsammanhang. En och annan ekvilibrist spelade Paganini i racerfart, men mest handlade det om Hammarforsens brus. Sen blev blev det tyst. Vart tog dragspelet vägen? Sen blev blev det tyst. Vart tog dragspelet vägen?
  • Producerad av
  • Kategori
  • Tid / format
    6m 13s – Ljudmedia
  • Publicerad
    tisdag 6 maj 2014