JMK play

Velourpappan och Lattepappan

Har dagens Lattepappa lärt sig nåt av sjuttiotalets Velourpappa? Läs mer

På sjuttiotalet var Velourpappan det nya progressiva mansidealet. En pappa som tog ut sin föräldrapenning och var en närvarande pappa. 30 år senare har Velourpappans barn vuxit upp och bildat familj. Är dagens Lattepappa en närvarande pappa? Och vad menar man med närvaro?