JMK play

Har du flow lille vän?

Publicerad: Torsdag 15 december 2011
Kategori: Praktiksummering hösten 2011

Leonardbild
Leonard Goldberg

I tider då färre journalister ska producera mer journalistik förväntas man alltid vara på topp. Leonard Goldberg söker en sinnesstämning han aldrig upplevt, men som alla talar om. Tillståndet där man är produktiv, kreativ och lycklig på samma gång: flow.

Journalistik är ett arbete där det du producerar oftast bara är intressant för dagen. Folk glömmer bort din text imorgon. Den ligger inte kvar i något kollektivt medvetande, det vore väl i och för sig förmätet om man tycker att den borde göra det. 

Att skriva är för mig en plågsam, men i slutändan tillfredsställande process. Jag kan sitta i flera minuter, en kvart och fila på en mening. För att sedan sudda ut den igen. När jag är klar med en artikel är jag sällan nöjd över själva texten, men glad att jag ändå producerat någonting. 

Det är svårt att förklara sitt raison d’etre i journalistbranschen när man bara är en del i den stora skribentmassan. Skrivandet är liksom inte problematiskt för alla journalister. För många rinner texten ut på pappret. Det går per automatik. De är inne i texten, tar den seriöst och ser sig inte själv utifrån så mycket. 

De pratar om flow. Och jag förstår inte vad de menar. 

Det är dags att slänga Beastie Boys gamla devis Slow and low, that is the tempo ut ur skrivarstugan. 

Fastän det forskats om flow sedan 70-talet (Mihaly Csikszentmihaly, professor i psykologi, myntade begreppet), och att det är vetenskapligt vedertaget att det är ett tillstånd som existerar, kan jag inte rå för att tänka hånfullt om det. Flow känns som livsstilsknarkarnas nya mindfullness. Ännu en individualistisk och egoistisk självhjälpsmetod för att förverkliga sig själv och som bara spelar kapitalet i händerna. Kanske är det därför jag aldrig uppnår flow. Jag ser mig själv och mitt handlande för mycket utifrån, ovanifrån. 

Jag ringer upp min vän Carin. Hon har upplevt flow ”väldigt många gånger”. Hon menar att det är farligt om man kopplar flow till arbete, man ska bara se det som en sinnesstämning. 

– Det handlar inte om att ivra sitt varumärke, utan mer om att försätta sig själv i ett tillstånd. Jag skulle snarare koppla flow till koncentration.

Carin skriver skönlitterärt. Under ett och ett halvt års tid har hon också skickat uppemot tusen mail till mig. Långa. Ord, ord, ord. I början av vår mailkorrespondens försökte jag svara på varje brev som damp ner i inkorgen. Men ganska snart insåg jag att jag inte kunde hålla lika högt tempo som Carin och slutade därför nästan helt svara. Vissa perioder fick jag runt fem mail per dag, hon hade flow.

– Jag tror att för att uppnå flow är det viktigt att det är en uppgift man bryr sig om, att man är dedikerad. Du får inte ha några tvivel på det du gör. 

När Carin sätter sig ner vid tangentbordet väntar hon på flow, så som andra väntar på inspiration. 

– Lägg bort jaget. Skriv något du i förväg bestämmer dig för att aldrig publicera. Det är svårt att få flow med för mycket självmedvetenhet, säger hon. 

Fredrik Ullén är konsertpianist och professor i neurologi. Han har forskat om ämnet flow. Han menar att vissa människor har lättare än andra att försätta sig i flow. De som har ett aktivt förhållningssätt till livet och det de arbetar med, sådana som Carin. 

– Är man orolig, har en negativ sinnesstämning eller är stressad är det svårare att komma i flow.

– Man ska väl försöka att inte undvika saker och ting. Tar man inte itu med något aktivt hamnar man inte i flow, tillägger han.

Vi börjar närma oss kärnan. Flow är kopplat till självbild och psykologiskt välbefinnande. Makes sense. 

Carin berättar att det inte känns som att det är hon som skriver när hon är i flow. Ibland har hon känt sig som ett verktyg för något, men hon vet inte för vad.

– Första gången det hände blev jag rädd. Det kändes som att det var djävulens verk. Det var som att vara i ett slags drogat tillstånd.

Andra har liknande tankar. Amir Bashir Ghotaslou, som skriver en kandidatuppsats i neuropsykologi (också god vän), liknar flow med ett slags berusning.

– Människor som är berusade kan begå handlingar som de aldrig skulle kunna göra annars. Man släpper på konsekvenstänkandet. Och det är ju kanske både positivt och negativt, säger han. 

Han tror också man måste vara tillräckligt bra på något för att uppnå flow. 

– Det är ju bevisat att många musiker hamnar i flow. Solopianister tänker inte ”nu ska jag spela den här noten”. De tänker snarare på ansats, ton och hur man ska färga stycket. Då blir det nog lättare att uppnå flow. Man måste förstå grunden så väl att man tillåts vara abstrakt. 

Hittills har jag klarat mig rätt bra utan flow. Men under praktiken, då halva redaktionen sparkades, insåg jag att jag jobbar i en sjuk bransch. Som journalist är din karriär villkorad. Skriver du inte tillräckligt snabbt finns det alltid folk som kan ta din plats. Så nu är jag så illa tvungen älska texten och få upp flåset. 

Av